11 Şubat 2011 Cuma

Pankreas Kanseri Son Evresi ??

 PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR TIKLAYIN


Pankreas kanserine ne neden olur?
Pankreas kanserinin nedeni kesin olarak bilinmekle birlikte hastalığın oluşmasına yol açtığı düşünülen bazı risk faktörleri belirlenmiştir ;
- 40 veya üzerinde olmak
- Erkek cinsiyet
- Sigara kullanmak
- Şeker hastalığı
- Kronik pankreatit (genellikle alkole bağlıdır) , herediter pankreatit,
- Ailenin veya kişinin geçmişinde bazı kolon polip tiplerin veya kolon kanserin bulunması (FAP- Ailevi kalın barsak polipozisi, ailevi nonpolipöz kolon kanser sendromu vb.).
- Aile geçmişinde pankreas kanserin bulunması
- Yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme (?)

 PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR TIKLAYIN
 
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Pankreas kanserinin erken evrelerinde genellikle hiçbir belirti görülmez. Hastalığa ait bulgular (semptomlar) ortaya çıktığında çoğunlukla tümör ileri bir evreye ulaşmış ve pankreas çevresindeki dokulara ulaşmıştır. Semptomlar, tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir ;
- İştahsızlık
- Nedeni açıklanamayan kilo kaybı
- Üst karında hissedilen ve bazen sırta vurabilen ağrı
- Bulantı
- Depresyon,halsizlik, çabuk yorulma
- Sarılık (Tümörün safra yollarını tıkaması sonucunda ortaya çıkar, bu taktirde göz aklarında sararma, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde açılma olur)
Hastalıkta görülebilecek belirtiler pankreas kanseri dışında başka hastalıklarda da görülebilirler. Bu nedenle bu tür yakınmaları olan kişiler bir doktora görünmelidirler.
Pankreas kanserinin nedenleri kesin olarak bilinmediğinden ve hastalık erken evrede herhangi bir belirti vermediğinden önlem almak zordur. Ailevi ya da genetik yatkınlıktan dolayı pankreas kanseri yönünden artmış bir riske sahipseniz doktorunuzun yardımıyla düzenli aralarla yapılacak tetkiklerle erken teşhis koymak mümkündür.

 PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR TIKLAYIN
 
TEŞHİS
Pankreas kanserinin teşhisinde doktorun bu hastalığın varlığından şüphelenmesi ve gerekli tetkikleri istemesi önemlidir. Bu amaçla aşağıdaki incelemeler yapılabilir;
Batın ultrasonografisi: İyi yapılmış bir ultrasonografi pankreas kanserinin erken teşhisinde yardımcıdır ve daha ileri düzeydeki incelemelerin yapılması konusunda karar verilmesine yardımcı olur. Ultrasonografinin iyi bir yanı radyasyon içermemesidir.
Bilgisayarlı tomografi (BT):
Karın içerisindeki yapıların ve özellikle pankreasın daha ayrıntılı bir şekilde ve ince kesitler halinde incelenmesini sağlar. Radyasyon içermesi ve nisbeten pahalı oluşu dezavantaj oluşturmakla birlikte pankreas tümörü varlığından şüphelenildiğinde mutlaka yapılması gereken bir inceleme yöntemidir. .
Manyetik rezonan görüntüleme( MRI):
Manyetik dalgalar yardımı ile karın içindeki yapılar BT dekine benzer bir şekilde incelenir. Radyasyon içememesi önemli bir üstünlüğüdür.
ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography):
Endoskopik yöntemle pankreas kanalına kontrast madde verilerek pankreas kanalı görüntülenir. ERCP teşhisten çok pankreastaki tümörün safra yollarına bası yaparak tıkaması sonrasında oluşan sarılığın tedavi edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Bkz. Endoskopi- ERCP).
Tümör dokusundan örnek alınması (Biyopsi):
Pankreasta bir kitle tesbit edildiğinde kesin tanı ve tümör cinsinin anlaşılması amacıyla doku örneği alınması gerekir. Bu aynı zamanda daha sonra uygulanacak olan ilaç tedavisinin seçiminde de yardımcı olur.
Kan testleri:
Pankreas kanserinde de diğer bazı kanser çeşitlerinde olduğu gibi kanda tümör belirteçleri (tumor marker) olarak adlandırılan birtakım maddelerin arttığı saptanabilir. Bu maddeler genellikle tümörün kendisi tarafından oluşturulabildiği gibi bazen vücut tarafından da oluşturulabilir.
Pankreas kanserinde yükselen tümör belirteçleri CEA (carcino embrionic antigen) ve CA 19-9 (Carcinom antigen 19-9) dur. Bu maddeler pankreas kanseri için spesifik olmayıp sindirim sisteminin diğer kanserlerinde, safra yolları hastalıklarında ve pankreasın bazı selim hastalıklarında da yüksek bulunabilir. Tümör belirteçleri tanıdan çok tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesi ve hastanın tedavi sonrasında izlenmesi amacıyla kullanılırlar.

 PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR TIKLAYIN

 Pankreas Kanserinin Evreleri
Cerrahi olarak çıkarılabilir: Tümör nodüllerinin tamamı çıkarılabilir
Lokal ileri evre: Tümör cerrahi olarak çıkarılamaz, çünkü kanser pankreas çevresine veya kan damarlarına yayılmıştır.
Metastatik: Bu evrede kanser akciğer ve karaciğer gibi uzak organlara yayılmıştır.
Eveleme için kullanılan diğer bir yöntem;
Evre I. Kanser pankreasa sınırlıdır.
Evre II. Kanser pankreasa yakın organ veya dokulara yayılmış olabilir ve lenf nodu tutulumu görülebilir.
Evre III. Kanser lenf nodlarına ve pankreasa yakın major damarlara yayılım göstermiştir.
Evre IV. Kanser akciğer, karaciğer ve karın duvarı gibi uzak organlara yayılmıştır.

 PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL OLUR TIKLAYIN

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder